10393 beoordelingen
Informatie aanvragen

Privacy Statement

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het SterConcepts BV klantenbestand. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder inbegrepen het eenmalig versturen van een klanttevredenheidsonderzoek.

Daarnaast worden de gegevens gebruikt voor de invordering van verschuldigde betalingen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. SterConcepts BV verstrekt alleen gegevens aan derden voor de uitvoering van de leveringsovereenkomst. SterConcepts BV verstrekt geen gegevens aan derden voor andere gevallen dan het uitvoeren van de leveringsovereenkomst.

Indien u bezwaar heeft tegen bovenstaande, dan kunt u dit schriftelijk of per e-mail aan ons kenbaar maken.