10393 beoordelingen
AANVRAGEN OFFERTE

Kerstgeschenken via de WKR, eenvoudig geregeld

Je herkent ze aan de schorre ‘goedemorgen’ bij het koffieapparaat, net iets te snelle voetstappen door de gang, de pennen die van je bureau verdwijnen en het geijsbeer om je heen: je collega’s. Je ziet ze vaker dan je familie en dat is prima, want het zijn de zonnestraaltjes van je bedrijf. Bij ons ook wel ‘de sterren van de organisatie’ genoemd. Daar doe je als werkgever graag wat extra’s voor! Maar wat is mogelijk qua vergoedingen en hoe is de regelgeving vanuit de overheid georganiseerd?

Regelgeving voor vergoedingen
Sinds 1 januari 2015 is er met de komst van de Werkkostenregeling (WKR) veel veranderd voor het bedrijfsleven op het gebied van vergoedingen en verstrekkingen voor werknemers. Veranderingen op het gebied van regelgeving gaan niet altijd zonder slag of stoot maar in dit geval is de wijziging positief te noemen. De WKR vervangt namelijk de 29 verschillende regelgevingen die voorheen in het leven geroepen zijn en maken het verstrekken van vergoedingen en daarmee ook de tegemoetkoming aan het einde van het jaar een stuk overzichtelijker en daardoor eenvoudiger.

WKR, wat is dat?
Naast de verstrekking die als loon wordt aangemerkt en waarover loonbelasting wordt betaald, is er een optie om in een vergoeding te voorzien welke onbelast is. Het gaat hier om vergoedingen die samen de vrije ruimte vormen. De vrije ruimte bestaat uit maximaal 1,2 procent van de totale loonsom van alle medewerkers samen. Niet iedere vergoeding beslaat echter de vrije ruimte. Er zijn een aantal vergoedingen waarvoor een vrijstelling geldt, bijvoorbeeld reiskosten tot €0,19 cent per kilometer en kosten bij een werk gerelateerde verhuizing. De Belastingdienst heeft al deze vrijstellingen op een rijtje gezet.

WKR en Kerstpakketten
De WKR is goed nieuws voor bedrijven die jaarlijks hun medewerkers verblijden met een kerstgeschenk. Deze uitgave is via de WKR namelijk onbelast. Kerstpakketten en daarmee ook het eigen keuze cadeau zoals STERKADO vallen onder het ‘niet verrekenbare deel’ van het WKR-budget. Dat betekent dat het niet te verrekenen is met het loon van de werknemers en dus in de vrije ruimte valt. Fijn! Daar hoef je het dus niet om te laten.

De uitzondering
Er is één onderdeel van toepassing waar nog wel rekening mee gehouden dient te worden, namelijk de gebruikelijkheidstoets. Deze houdt in dat de vergoeding voor – in dit geval – het gekozen eindejaarsgeschenk niet meer dan 30 procent af mag wijken van vergelijkbare uitgaves binnen de organisatie of branche. Dus is het in de branche waarin je werkzaam bent gebruikelijk dat een medewerker een eindejaarsgeschenk ontvangt van minimaal € 100,-, dan kan je tot 30% daarboven een kerstgeschenk zoals STERKADO geven dat alsnog binnen de vrije ruimte valt en dus onbelast is.

Waar wacht je nog op! Bestel direct je onbelaste (kerst)geschenk of vraag een offerte aan.