10393 beoordelingen
Informatie aanvragen

Disclaimer

Informatie Sterconcepts website
Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en SterConcepts BV deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. SterConcepts BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen op deze website. Wijzigingen en correcties zijn derhalve voorbehouden.

Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten op de verstrekte informatie, publicaties en gegevens op deze website komen toe aan SterConcepts BV. Niets uit deze website mag verveelvoudigd, overgedragen of openbaar gemaakt worden door middel van druk, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SterConcepts BV.